3 Σεπτέμβρη/3 de septiembre/3. September/3rd September, 18:00: Precarity Office Opening Night! Eröffnungsabend des Büros für Prekarisierungsangelegenheiten! Inauguracion de la Oficina Precaria Viena! Βραδιά εγκαινίων του Γραφείου Επισφάλειας

//  Invitation to the Opening night of the Precarity Office Vienna!

Dear friends, comrades and strangers!

We would like to invite you to the opening of the Precarity Office, an informal space for mutual advice and self-organisation, on the 3rd September 2013, from 6-11pm. http://precarityoffice.wordpress.com/

// Inauguracion de la Oficina Precaria Viena!

Queridxs amigxs, camaradas y desconocidxs!

Nos gustaría invitaros a la inaguración de la oficina precaria, un espacio informal para el asesoramiento mutuo y la autoorganización, que tendrá lugar el 3 de septiembre del 2013, de 18:00 a 23:00

// Βραδιά εγκαινίων του Γραφείου Επισφάλειας

Θα  θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στις 3 Σεπτέμβρη στις 18:00 στα εγκαίνια του Γραφείου Επισφάλειας στηΒιέννη, όπου είναι ένας ανοιχτός χώρος για την αμοιβαία παροχή συμβουλών και την αυτο-οργάνωση.

Wir laden euch herzlich zur Eröffnung des Büros für Prekarisierungsangelegenheiten ein, einem informellen Raum für gegenseitige Beratung und Selbstorganisation, am 3. September 2013, von 18-23h.

Am Eröffnungsabend des Prekaritätsbüros gibt es gutes zum Essen und eine Bar, viel Raum zum Plaudern und Diskutieren, und eine Projektion von Kurzfilmen über Prekarität, Migration und Selbstorganisation.

Ein Kooperationsprojekt mit Juventud Sin Futuro/Marea Granate Vienna, Solidarity4Al und anderen
3. September, 18-23h Precarity Office Opening Night! (ab 18h Büro und Bar, 18-20h Essen, 20-22h Filme)